วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังน้ำสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ ๖ บ้านมะค่าปุ่ม (คุ้มฝั่งโขง) (ตามแบบ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๔๑๒๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านซับม่วง (ซอยข้างวัดซับม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่เกิดจากอุทกภัย ถนนเส้นซับเม็ก-บ้านไทยสามัคคี จำนวน ๑ จุด หมู่ ๓ บ้านซับเม็ก จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่เกิดจากอุทกภัย ถนนเส้นคลองนานายอุดม จำนวน ๑ จุด หมู่ ๓ บ้านซับเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่เกิดจากอุทกภัย เส้นศาลแม่ยายงอ หมู่ ๓ บ้านซับเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น (บริเวณสระหนองตับเต่า) หมู่ ๓ บ้านซับเม็ก ขนาดสันฝาย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมติดตั้งตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด จำนวน ๑๖,๑๖๙ ถุง จำนวน ๑๙ วัน และ ยู เอส ที รถจืด จำนวน ๒๒,๙๗๗ กล่อง จำนวน ๒๗ วัน ระหว่างเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อขุดรับแขกแบบไม้ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. โคคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาร ๒๕๖๓