องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนา 3 ปี 2558 -2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
คู่มือสำหรับประชาชน
โครงสร้างองค์กร
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำงบประมาณ 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล...
       องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ขอเชิญประชาชนชาวตำบลโคคลาน และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ...
 
  ร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา...
  พิธีร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่...
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  ประเพณีลอยกระทง
  โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
  ประธานโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
   "โครงการประชารัฐ สร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร...
  จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
  การแข่งขันกีฬาเพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอตาพระยา จัง...
  ขบวนแห่บั้งไฟ งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลโคคลาน...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม