องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 


  ขอเชิญชวนทุกท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ กับ อบต.โคคลาน เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำป[วันที่ 7 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชาสัมพันธ์ กสทช. NBTC[วันที่ 7 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 72]
 
  อัตราภาษีป้ายใหม่[วันที่ 4 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการชีวิตสดใส วัยสูงอายุ ด้วยการส่งเสริมศักยภาพ สุขภาพจิต[วันที่ 5 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 2317]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส[วันที่ 5 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 739]
 
  โครงการการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ลวดลายลงบนกระจก[วันที่ 29 มิ.ย. 2561][ผู้อ่าน 379]
 
  โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่[วันที่ 20 มิ.ย. 2561][ผู้อ่าน 382]
 
  ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 [วันที่ 10 มิ.ย. 2561][ผู้อ่าน 393]
 
  กิจกรรมการป้องกันการจมน้ำ ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก[วันที่ 25 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 455]
 
  เชิญชวน เที่ยวงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 24 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 307]
 
  ประชาสัมพันธ์[วันที่ 21 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 298]
 
  ประชาสัมพันธ์[วันที่ 19 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 288]