องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ก.พ. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 4
  17 ก.พ. 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งตามสายงานฯ 3
  4 ก.พ. 2564    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 14
  8 ม.ค. 2564    เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 32
  7 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ กสทช. NBTC 20
  4 ม.ค. 2564    อัตราภาษีป้ายใหม่ 19
  2 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การให้บริการในวันหยุดราชการ 52
  19 ก.ย. 2562    โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารฃองผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 78
  19 ก.พ. 2562    กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 211
  30 พ.ย. 2561    การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน 68
  1 ส.ค. 2560    การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ2560 927
  4 ม.ค. 2560    เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 260
  18 พ.ย. 2559    รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 229
  1 พ.ย. 2559    คู่มือสำหรับประชาชน 238
  3 ต.ค. 2559    คู่มือสำหรับประชาชน 233
  9 ส.ค. 2559    ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่2 บ้านซับม่วง (เส้นนานายสันทัด) 219
  30 ธ.ค. 2558    วารสารสรุปการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 224
  29 ธ.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 202
  30 พ.ย. 2558    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 211
  3 ส.ค. 2558    แบบ ปร.5 27-ก.ค.-2558 256


หน้าที่ 1 [ 2 ]