องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 พ.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 11
  22 มี.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 23
  14 มี.ค. 2566    เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 17
  1 มี.ค. 2566    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27
  6 ก.พ. 2566    เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 17
  2 ก.พ. 2566    ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม "วันล้างมือโลก" ประจำปี 2565 22
  11 ม.ค. 2566    กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 4
  23 ธ.ค. 2565    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9
  3 พ.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งคั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 55
  2 พ.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 47
  26 ต.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 59
  3 ต.ค. 2565    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 102
  30 ก.ย. 2565    แผนงานสาธารณสุข/แผนดำเนินงาน สปสช. ปีงบประมาณ 2565 0
  4 ก.ย. 2565    ขอเชิญชวนผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 18
  2 ก.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 104
  2 ก.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งคั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 77
  31 ส.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 77
  15 ส.ค. 2565    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 90
  1 มิ.ย. 2565    โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริต สร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมและเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกินจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 144
  18 พ.ค. 2565    โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ภายใต้กิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 128


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]