องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 ก.ย. 2562    โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารฃองผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 30
  19 ก.พ. 2562    กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 29
  30 พ.ย. 2561    การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน 25
  1 ส.ค. 2560    การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ2560 223
  4 ม.ค. 2560    เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 212
  18 พ.ย. 2559    รับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 187
  1 พ.ย. 2559    คู่มือสำหรับประชาชน 196
  3 ต.ค. 2559    คู่มือสำหรับประชาชน 193
  9 ส.ค. 2559    ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่2 บ้านซับม่วง (เส้นนานายสันทัด) 178
  30 ธ.ค. 2558    วารสารสรุปการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 185
  29 ธ.ค. 2558    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 162
  30 พ.ย. 2558    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 170
  3 ส.ค. 2558    แบบ ปร.5 27-ก.ค.-2558 215
  3 ส.ค. 2558    แบบ ปร.4 27-ก.ค.-2558 159
  4 มี.ค. 2558    กำเนิดอาเซียน 240
  2 มี.ค. 2558    แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 180
  20 ม.ค. 2558    แบบ ปร.5 15-ม.ค.-2558 170
  20 ม.ค. 2558    แบบ ปร.4 15-ม.ค.-2558 162
  27 ธ.ค. 2556    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ 168