องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ลวดลายลงบนกระจก


วันที่ 27 มิถุนายน 2561
นำโดย นายสมพร สียางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคคลาน 
ประธาน โครงการ "การส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ลวดลายลงบนกระจก"
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทางเลือกและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนชุมชน
2.เพื่อเป็นการเพิ่มและฝึกทักษะเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ลวดลายบนกระจก

2018-07-05
2018-07-05
2018-06-29
2018-06-20
2018-06-10
2018-05-25
2018-05-24
2018-05-21
2018-05-19
2018-04-13