องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.

นายกรกฤต ไพรพฤกษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-738-6392

นายธานินท์ อินมะโน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-890-1573นายรังสิทธ์  นาโล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.090-124-7480
 
 


 
 
 นายศิริ บุตรฉิม
นายทรงวุฒิ ดาบจันทร์
นายมังกร พุธนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่3  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่6
โทร.086-122-2873 โทร.086-074-8377 โทร.098-550-7839