องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.

นายกรกฤต ไพรพฤกษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-738-6392

นายธานินท์ อินมะโน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-890-1573


นางสำรวย จารัตน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-636-1535
 
 

 

 
 นายศิริ บุตรฉิม

นายรังสิทธ์  นาโล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่1   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่2
โทร.086-122-2873   โทร.090-124-7480
     

นายทรงวุฒิ ดาบจันทร์
  นายมังกร พุธนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่6
โทร.086-074-8377   โทร.098-550-7839