องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.


นายศิริ  บุตรฉิม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายกรกฤต  ไพรพฤกษ์
นายสายชล  คนโต
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายศิริ  บุตรฉิม
นางเฉลียว  คับเพียง
น.ส.พรพรรณ คนสูงเนิน
นางทองม้วน  ทองพราว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายบุญนำ มาตรนอก
นางลัดดา  กันอาน
นายสังเวียน พรมจำปา
นายกม  ทับหัวหนอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายกรกฤต  ไพรพฤกษ์
นายกิตติวินท์  ขุนสนิท 
นายพิสิษฐ์  เพ็งกระโทก
นายมังกร พุธนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6