องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

                                  ถิ่นกำเนิดของโคคลาน พบที่บริเวณหมู่บ้านโคคลาน ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีน ปัจจุบัน หมู่บ้านโคคลาน ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประวัติความเป็นมาของบ้านโคคลาน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ในขณะนั้นได้มีพ่อค้าวัวได้ไล่ต้อนวัวมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานลงเขามาทางอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน เรียกว่าเขาช่องตะโกซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศกัมพูชาได้ พ่อค้าวัวเหล่านี้ต้องการนำวัวไปขายยังประเทศกัมพูชา จากการบอกเล่าของคนที่มาตั้งรกรากอยู่แรก ๆ เล่าต่อ ๆ กันมาว่ามาอยู่ตั้งแต่ยังไม่เป็นหมู่บ้าน จากการบอกเล่าของคนที่มาตั้งรกรากอยู่แรก ๆ เล่าต่อๆ กันมาว่ามาอยู่ตั้งแต่ยังไม่เป็นหมู่บ้าน อพยพจากภาคอีสาน เพื่อมาตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพ และหาที่ทำกิน เพราะเขาไม่มีที่ดินทำกินได้เห็นพ่อค้าเหล่านี้ต้อนฝูงวัวมามากมาย มาถึงบริเวณเชิงเขาคันนาด้านที่มีทางขึ้นเขาชันมาก และประกอบการเดินทางไกลมาก ทำให้เมื่อยและอ่อนล้ามากไม่สามารถเดินทางขึ้นเขาได้ พวกพ่อค้าวัวก็พยายามไล่ต้อนวัวแต่ก็ขึ้นไม่ได้  จึงได้พักอยู่บริเวณก่อนขึ้นเขาคันนา ตั้งใจว่าคงต้องใช้เวลานานเป็นข้ามคืนข้ามวันถึงจะเดินทางต่อไปได้ อยู่ต่อมาสังเกตเห็นฝูงวัวของพวกเขากำลังพยายามปีนขึ้นเขา ดูเหมือนว่ามีลักษณะอาการมีพละกำลังเพิ่มขึ้น และสามารถคลานขึ้นเขาได้ จึงสังเกตว่าวัวกันพืชหรือกินหญ้าชนิดใดจึงมีพละกำลังได้เร็วกว่าปกติเพียงเวลาวันเดียว และได้เห็นพืชชนิดหนึ่งจึงขุดนำมาทดลองต้มน้ำดื่มก็รู้สึกว่าที่มีอาการปวดเมื่อยก็คลายปวดเมื่อยได้ และรู้สึกว่าร่างกายเป็นปกติ ที่สำคัญคือไม่รู้จักชื่อของพืชชนิดนี้ จึงพากันเรียกตามที่วัวกินแล้วคลานขึ้นเขาได้ จึงเรียกชื่อว่า ต้นโคคลาน และผู้ที่มาตั้งหมู่บ้านจึงตั้งชื่อบ้านตามชื่อพืชชนิดนี้ว่า  บ้านโคคลาน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐