องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม
            เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน  ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอชายแดน  จึงทำให้การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร  การเดินทางนั้นสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นๆ ได้โดย
                                1.    รถยนต์ขนส่งระหว่างจันทบุรี กับ จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านบริเวณแยก  ตชด.  125
                                2.    รถยนต์ขนส่งระหว่างมุกดาหาร พัทยา  ผ่านและจอดรถที่หมู่  1  ตำบลโคคลาน
                                3.       รถยนต์ขนส่งระหว่างอรัญ นครราชสีมา  ผ่านและจอดรถที่หมู่ 1 ตำบลโคคลาน
                                4.        รถยนต์ขนส่งภายในตำบล
                                                -  สายอรัญ โคคลาน
                                                -  สายโคคลาน วัฒนานคร
                                               -  สายตาพระยา หนองผักแว่น           

การโทรคมนาคม

                                -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง

                                - โทรศัพท์สาธารณะ  7  ตู้

การไฟฟ้า

                                -  การไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านรบทั้ง  6  หมู่บ้าน  และมีจำนวนประชากรใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  1,745  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                -คลองยาง

                                -คลองตะเคียน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                1.  ฝายเก็บน้ำและฝายน้ำล้น            1  แห่ง

                                2.  บ่อน้ำตื้น                                         4  แห่ง

                                3.  จำนวนห้วย หนอง,คลอง,บึง     9  แห่ง

                                4.  คลองชลประทาน                         1  แห่ง                  

5.  สระน้ำ,คลอง                                 15  แห่ง

                                6.  บ่อบาดาลสาธารณะ                     20  แห่ง

                                                รพช.                                      14  บ่อ

                                                กรมอนามัย                           2  แห่ง

                                                กรมทรัพยากร                      2  แห่ง
                                                โยธา                                       2  แห่ง