องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 ก.ย. 2564    รายงานการะประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 78
  27 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 74
  10 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 77
  23 ก.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 75
  20 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 72
  22 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 77
  20 พ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 91
  30 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 85
  20 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 90
  20 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 95
  3 ก.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 95
  22 พ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 96
  24 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 113
  20 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2562 90
  20 พ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 91
  30 ก.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 95
  16 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 94
  12 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 91
  20 มิ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 115
  17 พ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 98


หน้าที่ 1 [ 2 ]