องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 ธ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 88
  20 พ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 84
  30 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 91
  20 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 87
  20 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 84
  3 ก.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 81
  22 พ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 87
  24 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 90
  20 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2562 88
  20 พ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 86
  30 ก.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 83
  16 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 82
  12 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 83
  20 มิ.ย. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 86
  17 พ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 83
  8 มี.ค. 2554    รายงานการประชุมสภา 92