องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2565    รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 99
  7 ต.ค. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 92
  22 ก.พ. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 100
  13 มี.ค. 2563    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 134
  1 พ.ย. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100