องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  26 ก.ย. 2561    ประกาศรายละเอียดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านซับ 12
  26 ก.ย. 2561    ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 11
  26 ก.ย. 2561    ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 12
  26 ก.ย. 2561    ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 12
  26 ก.ย. 2561    ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 11
  26 ก.ย. 2561    ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 12
  5 เม.ย. 2561    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 11
  5 เม.ย. 2561    รายละเอียดแนบท้ายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 11
  4 พ.ค. 2560    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 10
  14 มี.ค. 2560    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 11
  14 มี.ค. 2560    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 10
  14 มี.ค. 2560    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 12
  9 ส.ค. 2559    ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่2 บ้านซับม่วง (เส้นนานายสันทัด) 11
  9 ส.ค. 2559    ประกาศสอบราคาก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.4 11
  27 ก.ค. 2559    ประกาศสอบราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 10
  15 ก.ค. 2559    สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง 11
  15 ก.ค. 2559    สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง 11
  15 ก.ค. 2559    สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง 11
  28 มิ.ย. 2559    ประกาศ รายละเอียดสอบราคา 12
  28 มิ.ย. 2559    ประกาศ รายละเอียดสอบราคา 10


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]