องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ส.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน 28
  9 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 2 บ้านซับม่วง (คลองหินน้อย) 24
  21 พ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 26
  14 พ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลอง หมู่ 5 บ้านสองพี่น้อง 26
  16 เม.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 2 บ้านซับม่วง 23
  31 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 4 16
  31 มี.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 6 17
  26 ก.ย. 2561    ประกาศรายละเอียดโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านซับ 18
  26 ก.ย. 2561    ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 538
  26 ก.ย. 2561    ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 18
  26 ก.ย. 2561    ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 18
  26 ก.ย. 2561    ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 20
  26 ก.ย. 2561    ประกาศ รายละเอียดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 16
  5 เม.ย. 2561    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17
  5 เม.ย. 2561    รายละเอียดแนบท้ายประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 17
  4 พ.ค. 2560    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 18
  14 มี.ค. 2560    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 16
  14 มี.ค. 2560    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 18
  14 มี.ค. 2560    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 17
  9 ส.ค. 2559    ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่2 บ้านซับม่วง (เส้นนานายสันทัด) 19


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]