องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3ปี 4ปี และ5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 มิ.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 16
  10 ม.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 17
  8 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565 94
  7 ต.ค. 2557    แผนพัฒนา 3 ปี 2558 - 2560 97
  8 ต.ค. 2555    แผนพัฒนาสามปี 115