องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2563    รายงานผลการจัดการความรู้ในองค์กร 88
  2 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2564-66 93
  1 ต.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 92
  1 ต.ค. 2563    แผนจัดการองค์ความรู้ ปรระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 89