องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2566    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 9
  3 เม.ย. 2566    ข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 7
  7 ต.ค. 2565    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565 6
  7 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13
  4 ต.ค. 2565    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16
  4 ต.ค. 2565    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 13
  8 ต.ค. 2564    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564 5
  30 ธ.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 142
  9 ต.ค. 2563    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 148
  16 ก.ย. 2563    ภาพรวมโครงการสงเเสริมอาชีพในชุมชน 112
  19 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 106
  5 พ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน บ้านซับเม็ก หมู่ที่ 3 155