องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ม.ค. 2565    คู่มือประชาชน 74
  1 ต.ค. 2564    แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 88
  1 ต.ค. 2563    แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 91
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 104
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอรับการสงเคราะห์ 87
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี 91
  1 ต.ค. 2563    แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ 93
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 90
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 94
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 86
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 116
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขอดูข้อมูลข่าวสาร 115
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ 95
  8 ก.ย. 2557    คำร้องทั่วไป 98
  8 ก.ย. 2557    แบบคำขอรับการสงเคราะห์ 92
  8 ก.ย. 2557    หนังสือมอบอำนาจ 112
  8 ก.ย. 2557    หนังสือร้องทุกข์และความต้องการ 90
  8 ก.ย. 2557    หนังสือแสดงความประสงค์ในการับเงินสงเคราะห์ 91
  8 ก.ย. 2557    หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน 106