องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 ต.ค. 2565    คู่มือประชาชน 23
  1 ต.ค. 2564    แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 112
  1 ต.ค. 2563    แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 110
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 150
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอรับการสงเคราะห์ 111
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี 119
  1 ต.ค. 2563    แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ 125
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 115
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 121
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 110
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 162
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขอดูข้อมูลข่าวสาร 158
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ 118
  8 ก.ย. 2557    คำร้องทั่วไป 129
  8 ก.ย. 2557    แบบคำขอรับการสงเคราะห์ 115
  8 ก.ย. 2557    หนังสือมอบอำนาจ 156
  8 ก.ย. 2557    หนังสือร้องทุกข์และความต้องการ 116
  8 ก.ย. 2557    หนังสือแสดงความประสงค์ในการับเงินสงเคราะห์ 112
  8 ก.ย. 2557    หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน 159