องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 20
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 22
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอรับการสงเคราะห์ 18
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี 18
  1 ต.ค. 2563    แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ 18
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 18
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 20
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 19
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขอดูข้อมูลข่าวสาร 20
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ 21
  8 ก.ย. 2557    คำร้องทั่วไป 19
  8 ก.ย. 2557    แบบคำขอรับการสงเคราะห์ 19
  8 ก.ย. 2557    หนังสือมอบอำนาจ 21
  8 ก.ย. 2557    หนังสือร้องทุกข์และความต้องการ 19
  8 ก.ย. 2557    หนังสือแสดงความประสงค์ในการับเงินสงเคราะห์ 18
  8 ก.ย. 2557    หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน 18