องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2564    แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 62
  1 ต.ค. 2563    แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 85
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 93
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอรับการสงเคราะห์ 84
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี 84
  1 ต.ค. 2563    แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ 82
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 82
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 89
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 59
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 88
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขอดูข้อมูลข่าวสาร 89
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ 94
  8 ก.ย. 2557    คำร้องทั่วไป 93
  8 ก.ย. 2557    แบบคำขอรับการสงเคราะห์ 89
  8 ก.ย. 2557    หนังสือมอบอำนาจ 89
  8 ก.ย. 2557    หนังสือร้องทุกข์และความต้องการ 85
  8 ก.ย. 2557    หนังสือแสดงความประสงค์ในการับเงินสงเคราะห์ 80
  8 ก.ย. 2557    หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน 83