องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารฃองผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารฃองผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริต สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :