องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้คามสามารถทั่วไป ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้คามสามารถทั่วไป ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ