องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 


  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.โคคลาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[วันที่ 22 ม.ค. 2567][ผู้อ่าน 15]
 
  รู้ไว้เมื่อประสบภัย[วันที่ 16 พ.ย. 2566][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการ/กิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 3 พ.ย. 2566][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการเยาวชนสดใสร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 31 ส.ค. 2566][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 28 ก.ค. 2566][ผู้อ่าน 106]
 
  พิธีลงนามข้อตกลงโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน[วันที่ 5 ก.ค. 2566][ผู้อ่าน 99]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566[วันที่ 30 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566[วันที่ 16 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 86]
 
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566[วันที่ 16 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมไหว้ครูของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคคลานประจำภาคเรียนที่ 1/2566[วันที่ 15 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนหน่วยการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย สวมหมวกกันน๊อคก่อนเดินทางทุกครั้งในการเดินทางโดยรถจักรยานยานต์[วันที่ 1 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 61]
 
  การส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมปลูกผักรักษ์โลกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับเม็ก[วันที่ 1 พ.ค. 2566][ผู้อ่าน 48]