องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ได้จัดกิจกรรม “MOI WASTE BANK WEEK” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว[วันที่ 28 มี.ค. 2567][ผู้อ่าน 12]
 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.โคคลาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[วันที่ 22 ม.ค. 2567][ผู้อ่าน 24]
 
  รู้ไว้เมื่อประสบภัย[วันที่ 16 พ.ย. 2566][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการ/กิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 3 พ.ย. 2566][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการเยาวชนสดใสร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 31 ส.ค. 2566][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 28 ก.ค. 2566][ผู้อ่าน 111]
 
  พิธีลงนามข้อตกลงโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน[วันที่ 5 ก.ค. 2566][ผู้อ่าน 108]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566[วันที่ 30 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566[วันที่ 16 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 95]
 
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566[วันที่ 16 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 76]
 
  กิจกรรมไหว้ครูของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคคลานประจำภาคเรียนที่ 1/2566[วันที่ 15 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนหน่วยการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย สวมหมวกกันน๊อคก่อนเดินทางทุกครั้งในการเดินทางโดยรถจักรยานยานต์[วันที่ 1 มิ.ย. 2566][ผู้อ่าน 65]