องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

ที่ทำการ อบต.

 

 

เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน

เลขที่ 402 ม.2  ตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  27180 

โทรศัพท์/โทรสาร  0-3726-9939
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EMAIL : Koklan.tapraya12@gmail.com

Website : http://www.ko-klan.go.thแผนที่อบต.