องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 158 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดคคลาน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2567 1
  2 เม.ย. 2567    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 18
  28 มี.ค. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิืสอบภาคความรู้ความสามรถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 19
  8 มี.ค. 2567    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 33
  7 มี.ค. 2567    ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ (เพิ่มเติม) 19
  26 ม.ค. 2567    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ 2567 40
  25 ม.ค. 2567    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 23
  19 ม.ค. 2567    ประกาศ อบต.โคคลาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 24
  2 ม.ค. 2567    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 32
  13 ธ.ค. 2566    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 17
  31 ต.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 75
  30 ต.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 54
  27 ต.ค. 2566    ประกาศ อบต.โคคลาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 49
  16 ต.ค. 2566    การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27
  12 ต.ค. 2566    ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน พ.ศ.2566 51
  9 ต.ค. 2566    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 73
  3 ต.ค. 2566    แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับตำบล พ.ศ.2566-2570 55
  29 ก.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2567 0
  20 ก.ย. 2566    รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน 53
  22 มิ.ย. 2566    ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 82


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]