องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
 


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

๑. กิจกรรมรวมพลังเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โดยตั้งขบวนที่บริเวณ ปั๊มน้ำมันบ้านโคคลาน (ตรงกันข้ามกับบ้านนายกอิศวร งามสอน ) ผ่านหน้าตลาดโคคลาน และสิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านโคคลาน

2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันจันทร์ที่  26 มิถุนายน 2566

2024-03-28
2024-01-22
2023-11-16
2023-11-03
2023-08-31
2023-07-28
2023-07-05
2023-06-30
2023-06-16
2023-06-16