องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
 


พิธีลงนามข้อตกลงโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน


เมื่อวันที่  5  กรกฎาคมพ.ศ.2566  พระครูวิสาลปุญญาภิรัต ดร.เจ้าคณะอำเภอตาพระยา ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีองค์กรปกครองส่งนท้องถิ่น ส่วนราชการ โรงเรียน และชุมชน เข้าร่วมลงนาม เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

2024-03-28
2024-01-22
2023-11-16
2023-11-03
2023-08-31
2023-07-28
2023-07-05
2023-06-30
2023-06-16
2023-06-16