องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.

นายมังกร พุธนอก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-550-7839
 นายศิริ บุตรฉิม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-122-2873


นางสำรวย จารัตน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-636-1535
 


 

 
นายรังสิทธ์  นาโล
นายทรงวุฒิ ดาบจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่2  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่3
โทร.090-124-7480   โทร.086-074-8377
     
นายธานินท์ อินมะโน
 
นายกรกฤต ไพรพฤกษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่5
โทร.089-890-1573  
โทร.084-738-6392