องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ


   
 
  
  นางสำรวย จารัตน์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร.082-636-1535
 
 

 
  นายเทอดเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร.094-359-6461
 

 
นางสาวอร่ามศรี แสนกรุณา
นายเทอดเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์ นายเทอดเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-246-7121
รักษาราชการแทน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.094-359-6461 โทร.094-359-6461
 
 
  นางธนวดี ศีแก้ว  
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ศาสนาและวัฒนธรรม
   โทร.094-295-4597