องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 พ.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 1
  29 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 1
  21 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 1
  11 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 2
  17 ก.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 1
  18 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 1
  20 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 53
  26 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 42
  21 พ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 36
  17 ต.ค. 2565    รายงานการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 30
  30 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 34
  22 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 38
  11 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 39
  30 มิ.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 42
  17 พ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 45
  18 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 44
  17 ก.ย. 2564    รายงานการะประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 124
  27 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 122
  10 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 123
  23 ก.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.โคคลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 121


หน้าที่ 1 [ 2 ]