องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2567    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 4
  27 ก.พ. 2566    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.โคคลาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 41
  17 ก.พ. 2566    รายงานการชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27
  19 ม.ค. 2566    ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 13
  30 เม.ย. 2565    รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 141
  7 ต.ค. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 143
  22 ก.พ. 2564    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 155
  13 มี.ค. 2563    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 199
  1 พ.ย. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 134