องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 มี.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567 3
  11 ก.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 48
  3 พ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 56
  20 ต.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 52
  29 มิ.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2565 48
  9 ม.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 179
  25 ต.ค. 2561    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน (พ.ศ. 2561-2564) 219