องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 ก.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 37
  18 พ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น2566-2570แก้ไขครั้งที่1 ประจำปี 48
  20 ต.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 50
  1 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-65 213