องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ธ.ค. 2566    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ปีงบประมาณ2566 8
  30 ต.ค. 2566    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19
  14 พ.ย. 2565    การติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ2565 85
  28 ต.ค. 2565    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 43
  9 มี.ค. 2565    แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 168
  12 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ.2564 176