องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2566    ขั้นตอนการขอรับบริการ ระบบ E-Service 3
  7 ต.ค. 2565    คู่มือประชาชน 60
  1 ต.ค. 2564    แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 147
  1 ต.ค. 2563    แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก 139
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 191
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอรับการสงเคราะห์ 146
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี 150
  1 ต.ค. 2563    แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน-ร้องทุกข์ 166
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 145
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 158
  1 ต.ค. 2563    แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 136
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 217
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขอดูข้อมูลข่าวสาร 189
  8 ก.ย. 2557    คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ 155
  8 ก.ย. 2557    คำร้องทั่วไป 157
  8 ก.ย. 2557    แบบคำขอรับการสงเคราะห์ 144
  8 ก.ย. 2557    หนังสือมอบอำนาจ 178
  8 ก.ย. 2557    หนังสือร้องทุกข์และความต้องการ 146
  8 ก.ย. 2557    หนังสือแสดงความประสงค์ในการับเงินสงเคราะห์ 150
  8 ก.ย. 2557    หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน 186