องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ


คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ