องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
การดำเนินงานสาธารณสุข


แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน้ำ เสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน้ำ เสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535
 
แก้ไขน้ำเสียดูแลสิ่งแวดล้อม
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ