องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 106
  2 ต.ค. 2563    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส ที่๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 112
  1 ต.ค. 2563    สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 111
  3 ก.ค. 2563    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส ที่๓ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 107
  3 เม.ย. 2563    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส ที่๒ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 106
  6 ม.ค. 2563    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส ที่๑ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 111