องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง จำนวน 10 ตัว หมู่ 3 บ้านซับเม็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 296
  31 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานครัว จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 255
  28 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.โคคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 276
  27 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก ทะเบียน กฉ 8867 สก ทะเบียนภัณฑ์ 0001-62-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 235
  20 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 8867 สก ทะเบียนภัณฑ์ 0001-62-0003 จำนวน 1 คัน 214
  17 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยลงระบบปฏิบัติการวินโดวส์(Windows) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160
  10 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน เพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งนยกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ใหม่ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149
  10 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน เพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ใหม่ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
  7 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ใหม่ และออกเสียงลงคะแนนนายกองคืการบริหารส่วนตำบลโคคลาน ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 158
  5 ม.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง นายก อบต.1-5 สีแดง (A5) เล่มที่ ก1469453-ก469489 จำนวน 37 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179
  27 ธ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อน้ำดื่มเครื่งอดื่ม จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเจาะจง 164
  24 ธ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 159
  22 ธ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง และเข้าเช็คตามระยะทาง หมายเลขทะเบียน กง1655 สระแก้ว ครุภัณฑ์ 001560003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 156
  16 ธ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเส้นโนนทอง-บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้าานสองพี่น้อง จำนวน 1 จุด ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 170
  8 ธ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมทำนบดิน หมู่ที่ 5 บ้านสองพี่น้อง คลองตะเคียน จำนวน 1 จุด ก่อสร้างตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164
  8 ธ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน เส้นเลียบคลองอีสาน หมู่ที่ 4 บ้านไทยสามัคคี จำนวน 2 จุด ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169
  8 ธ.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านซับเม็ก (เส้นศาลย่างอ) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร เริมดินคันทาง หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร ลงลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ 164
  25 พ.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 55 ท่านๆ จำนวน 2 วัน เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 174
  23 พ.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 161
  23 พ.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 70 บาท เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 166


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]