องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
การดำเนินงานสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2565    แผนงานสาธารณสุข/แผนดำเนินงาน สปสช. ปีงบประมาณ 2565 35
  30 ก.ย. 2565    กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2565 33
  30 ก.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 45
  30 ก.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน สปสช. 35
  30 ก.ย. 2565    รูปกิจกรรมการตรวจตลาดในพื้นที่ 33
  30 ก.ย. 2565    รูปกิจกรรมการตรวจตลาดในพื้นที่ 34
  30 ก.ย. 2565    แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน้ำ เสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 37
  30 ส.ค. 2565    กิจกรรมการดำเนินการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 30
  29 ส.ค. 2565    รูปกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุข อบต.โคคลาน 41
  2 ม.ค. 2565    ข้อบัญญัติควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ อบต.โคคลาน 32
  29 ต.ค. 2564    ประกาศสถานที่เป็นเขตปลอดบุหร่ 38
  29 ต.ค. 2564    คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 33
  29 ต.ค. 2564    ประกาศนโยบายมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 28